Hakkımızda


İş dünyamıza birikimleri, deneyimleri ve yaratıcı beraberlikleri ile yeni bir güç birliği oluşturmayı düşünen vizyon sahibi girişimci ve demokratik anlayışı özümsemiş iş insanlarımızın birliktelikleriyle 22 Şubat 2012 tarihinde resmi kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 

ANTİAD ; Antalya ticari yaşamında sosyal, kültürel ve ekonomik konularda bilgi sahibi olan, ilgili sektörünü iyi tanıyan, spekülatif hareket ve eylemlerden uzak, fikir sahibi, ön yargısız sabırlı ve aklın önde olduğunu bilen üyeleriyle misyonuna uygun kurumsallaşmayı bir an evvel gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

- Antalya İşadamları Derneği olarak sosyal sorumluluk bilinci, dayanışma ruhu ve liderlik vasıfları ile sürekli gelişim ilkesi ile hareket edilmesini sağlamak, 
- Diğer sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, Antalya’nın ve ülkemizin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel kalkınmasına, sorunlarının çözümüne katkı sunmak, 

- Antalya’lı iş adamlarının liderlik vasıflarını geliştirmek; bu amaç doğrultusunda üyelerine iş hayatında gereken özgüven ile hareket etmelerini sağlayabilecek, yerel, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, uluslararası sistemde belirgin, kalıcı bir yer edinebilmek için gerekli olan bilgi ve donanımı sağlamak ve sürdürmek, 
- ANTİAD üyeleri arasında ticari iş birliğini sağlamak, bunun için gerekli zemini hazırlamak, teşvik etmek ve destek olmak, yerel, ulusal ve uluslararası arenalarda üyelerinin marka değerini artırmak, gerek kendi içinde gerekse dışarıda tam bir demokrasi anlayışı içerisinde hareket etmek en önemli amaçlarımız arasındadır.